به ثبت نام تجاری کادوس خوش آمدید

انجمن ثبت شرکت کادوس در گیلان – فرصت های زیادی برای صرفه جویی در هزینه ارائه می دهد

برای تاسیس شرکت می‌توانید با کارشناسان ارشد ما از طریق شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:

۰۹۱۱۵۴۵۹۲۸۸

یک شرکت، به اختصار به عنوان شرکت، یک نهاد حقوقی است که از یک انجمن، افراد طبیعی، قانونی یا ترکیبی از هر دو برای تشکیل یک شرکت تجاری یا صنعتی تشکیل شده است. اعضای شرکت یک هدف مشترک دارند و متحد می کنند تا استعدادهای مختلف خود را متمرکز کرده و مهارت ها و منابع مورد نظر خود را به طور کلی سازماندهی کنند.

نمونه کارهای مشابه